Aby wyswietlić prawidłowo stronę musisz mieć zainstalowany FLASH PLAYER. Zainstaluj Flash Player

Aktualności

Na początku roku 2011, zakończyliśmy realizację projektu pt."Rozwój nowych usług projektowych poprzez informatyzację firmy"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Priorytetu I "Konkurencyjność przedsiębiorstw",
Działania 1.1 – Rozwój mikroprzedsiębiorstw,
Schematu I - Projekty Inwestycyjne,
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
zgodnie z umowa nr UDA-RPWP.01.01.01-30-095/10-01.

Realizacja projektu poprzez zakup sprzętu i oprogramowania zapewniła nam optymalizację i automatyzację procesu projektowania. Ponadto zwiększył się zakres usług o projektowanie zewnętrznych sieci sanitarnych i wykonywanie świadectw energetycznych. Ponadto zakup sprzętu umożliwiającego samodzielne wydruki wielkoformatowe, skrócił termin realizacji projektu. W dłuższej perspektywie, realizacja projektu, zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstwa i spowoduje wzrost ilości projektów, wzrost wydajności oraz pozwoli również na obsługiwanie większej ilości klientów z innych sektorów niż dotychczas.

Fundusze unijne